Laatu for Windows - 13 kb
Menu
Etusivu
Esittely
Hinnasto
Tilaus
Demo
FAQ
Tuki
Yhteystiedot
Menu

IHT- Design - 2 kb

Laatu for Windows 3.0 - muutokset verrattuna versioon 2

Huolto  

Ohjelmaan on lisätty huoltotoiminnot. Pääikkunassa on painike josta voi valita Kalibrointi / Huolto. Kun Kalibrointi on valittu toimii ohjelma kuten vanha versio. Kun Huolto on valittu muuttuu kalibrointitoiminnot huoltotoiminnoiksi, jolloin jokaista laitetta voidaan kalibroinnin lisäksi huoltaa samoilla toiminnoilla kuin kalibrointi tehdään tällä hetkellä. Huollossa Kalibrointipäiväkirja muuttuu Huoltopäiväkirjaksi. Kalibrointi- ja huoltotoimintojen välillä voi vapaasti siirtyä mainittua painiketta käyttämällä, eli samaa laitetta voi sekä kalibroida että huoltaa. 

Laitekorttiin on lisätty huollon vaatimat kentät. 

Huoltopäiväkirjakortin kentät vastaavat Kalibrointipäiväkirjakortin kenttiä, mutta ovat nimettävissä ja järjestettävissä Kalibrointipäivä-kirjakortista riippumatta. 

Vikailmoituslista 

Eri vikailmoituslistoja saadaan luomalla sopivia raportteja Huoltopäiväkirjasta. Voidaan esimerkiksi ottaa lista kaikista kuittaamattomista huolloista (Tila-kenttä on V tai mikä tahansa käyttäjän määrittelemä), vaikka päivämääräjärjestyksessä tai prioriteettijärjestyksessä. Yhtä painiketta painamalla saa myös esille valitun laitteen huoltohistoriikin. Raportit ovat käyttäjän määriteltävissä kuten nykyisetkin raportit. Kun sopivia raportteja on luotu, saa huoltomies jatkossa halutun raportin ruudulle kolmella painikkeen painalluksella. 

Kun halutaan lisätä vikailmoitus toimitaan vastaavalla tavalla kuin laitteen kalibroinnissa, eli painetaan Huoltopainiketta, jolloin ohjelma luo uuden Huoltokortin. Huoltokorttiin tulee automaattisesti päivämäärä ja suorittaja oletusarvoina; käyttäjä syöttää selitteen ja kuvauksen, sekä jättää Tila-kenttään sopiva arvo, mikäli toimenpiteitä vaaditaan. 

Kun vika on korjattu muuttaa huoltomies kyseisen huoltokortin Tila-kenttä esim. K:ksi, sekä luo uuden huoltokortin josta selviää milloin korjaus on suoritettu, kuka sen on tehnyt sekä suoritetut toimenpiteet.

Lainaukset  

Ohjelma pitää kirjaa laitteiden lainaajista. Laitteita voi lainata ja palauttaa hallitusti. Lainarekisteriä käsitellään kuten muutkin rekisterit, joten siitä on esim. erilaisia raportteja muodostettavissa.

Laitekortti  

Laitekortissa voi nyt ryhmitellä kentät lehtiöön, josta halutut tiedot saa näkyviin välilehtipainikkeista. 

Laitekorttiin on lisätty huollon ja lainauksen vaatimien kenttien lisäksi KalibKK2-, Numero- sekä Määrä- ja Saldo-kentät. KalibKK2-kenttä mahdollistaa kahden kalibrointikuukauden määräämistä vuodessa mikäli KalibJakso on 6kk. Numero-kenttä on vapaasti käytettävissä. Määrä- ja Saldo-kentät käytetään lainaustoiminnoissa ja mahdollistavat sellaisten laitteiden rekisteröinnin, joita ei kalibroida eikä huolleta, ja joita on useampia samanlaisia (esim. mittanauhat, vasarat). Näissä tapauksissa ei tarvitse välttämättä perustaa oma kortti joka välineelle, vaan yksi riittää.

Pääikkuna  

Pääikkunaan on lisätty hakutoiminto joka helpottaa tietojen etsinnän.

 

Paluu